SocFinder

Hakupalvelun käyttöönottokoulutukset menossa

Socfinder-hakupalvelu laajenee uusiin kuntiin vuonna 2019. Tälläkin hetkellä on menossa käyttöönottokoulutuksia eri puolella Suomea. Yhä useammat kuntatason päättäjät ovat ymmärtäneet digitalisaation tuomat mahdollisuudet sosiaalityössä. Kunnat haluavat panostaa ajansäästöön, tehokkuuteen, avoimuuteen ja laatuun. Socfinder vastaa näihin tarpeisiin tarjoamalla digitaalisen työkalun.