Lastensuojelu

Positiivinen psykologia lastensuojelussa (Essee osa I, Anne-Marie Jokinen)

Posted on

1. Johdanto   Tässä esseessä hahmotellaan, millä tavalla lasten ja perheenjäsenten vahvuuksia voitaisiin hyödyntää lastensuojeluprosessien lyhentämiseksi erityisesti sijaishuollossa. Lyhyempien sijoitusten etuna on yleensä kustannusten aleneminen, mutta samalla edistetään asiakasperheen tavoitetta lapsen palautumisesta kotiin nopeammalla aikataululla. Prosessien lyhentäminen on muodostunut entistä tärkeämmäksi tavoitteeksi (Jokinen 2018). Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä (4 081) kasvoi 15 % vuonna 2017. Samaan […]

Lastensuojelu

Tietosuojaseloste

Posted on

Tietojen tallentamisen pääasiallinen tarkoitus on toteuttaa Tilaajan ja Toimittajan välisen palvelusopimuksen mukaiset tehtävät. Toimittajalla tarkoitetaan hakupalvelua tuottavaa Socfinder Oy:tä. Tilaajalla tarkoitetaan asiakasyhteisöjä, kuten kuntia, kuntayhtymiä ja sosiaalipalveluitten tuottajia. ”Sinulla” tarkoitetaan palveluntuottajaorganisaation työntekijöitä ja kuntien työntekijöitä. Tilaajalla ja ”Sinulla” on samat oikeudet ja velvollisuudet tietoturva-asioissa, mistä poikkeuksena Tilaajan oikeus vaihtaa Socfinder-yhteyshenkilöä. Hakupalvelussa käsitellään sosiaalipalveluntuottajia koskevia tietoja, […]